Firma Krejčí Engineering s.r.o. se podílí na vývoji nových technologických řešení využívajících vibrační technologie. V současné době je firma zapojena do následujícího projektu:

 

Vibrační stoly nové generace

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012337 (projekt Aplikace)

 Cílem projektu je zavedení nové generace vibračních strojů pro zhutňování betonových, keramických a sypkých materiálů do výrobní praxe. Nové vibrační stoly umožní nezávislé nastavení frekvence vibrace a působící budící síly. Výsledkem projektu budou 2 funkční vzorky vibračního stolu s možností nastavení kinetického momentu excentrů na několik předem určených hodnot a 2 funkční vzorky vibračních stolů s plynule proměnným kinetickým momentem  excentrů, jehož velikost lze měnit v průběhu zhutňování.

 

projekt vibrační stoly - plakat